20 millioner til smarte kollektivløsninger i distriktene

Samferdselsdepartementet tildeler 20 millioner kroner til smarte kollektivløsninger i distriktene, for 2011.  - Dette er et viktig tilskudd for å sikre gode kollektivtilbud for både unge og eldre, i hele landet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

I 2011 får 33 prosjekter, fordelt på 14 fylker, tildelt midler.

Tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” (KID) ble opprettet av regjeringen i 2007. Regjeringen har i Soria Moria I erklæringen slått fast at det skal utvikles et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene.

Formålet med tilskuddsordningen er å vise hvordan kollektivtilbud kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler. Målet er å gjennomføre tiltak på utvalgte steder og strekninger for å oppnå betydelig forbedring av tilbudet til de reisende i distriktene.

Fylkeskommunene gjennomfører prosjekter med minst 50 prosent egenandel, slik at den statlige støtten kommer som et tillegg til, og ikke en erstatning for, midler fra lokale myndigheter.

2011 er femte året på rad, som Samferdselsdepartementet tildeler midler fra KID-ordningen.

Tildeling for 2011:

Søker (fylkeskommune) Tildeling (kr)
Østfold 1 040 000
Akershus    850 000
Buskerud    300 000
Hedmark 1 450 000
Oppland 4 010 000
Telemark 1 320 000
Aust-Agder    100 000
Rogaland    900 000
Sogn og Fjordane    500 000
Hordaland 1 040 000
Møre og Romsdal 2 140 000
Sør-Trøndelag 1 800 000
Nord-Trøndelag 3 850 000
Finnmark    300 000

For opplysninger om prosjektene som har fått tildelt midler, vennligst ta kontakt med de ulike fylkeskommuner.

Les mer om KID-ordningen på Samferdselsdepartementets nettsider


For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

Tags:

Abonner