Bedre parkeringstilbud gjør det lettere å velge kollektivtransport

- Bedre parkeringstilbud ved kollektivknutepunkter kan føre til at flere bilister går over til å bruke kollektive transportmidler på deler av reisen mellom hjem og arbeid. 

Dette sier statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet. Han har i dag møtt representanter fra blant annet Statens vegvesen, Jernbaneverket, fylkeskommunene, NHO og parkeringsbransjen for å drøfte utbygging av såkalt innfartsparkering.  

- Ei slik utbygging kan bidra til at pendlere velger å parkere privatbilen utenfor bysentrum og i stedet reiser kollektivt på strekninger nær sentrum. Ved møtet kom det fram klare ønsker om å satse på innfartsparkering også ved større bussholdeplasser. I utbyggingen av slik innfartsparkering er det viktig med god tilrettlegging for på- og avkjøring for både bussene og for bilene som skal til og fra parkeringsplassen, sier Hoksrud. 

Multimedia

Multimedia