Bilateralt møte mellom Sveriges infrastrukturminister og Norges samferdselsminister

Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd og Norges samferdselsminister Marit Arnstad møtes tirsdag 25. september kl. 14.15 i Lille festsal i Kongsvinger rådhus. 

Agenda for møtet:
Kl. 14.15         Luftfart: Samarbeid mellom NEFAB og dansk/svensk FAB

                       Yrkestransport: Arbeidstakers rettigheter. Kabotasje i vegtransporten på gods- og
                       passasjertransport

Kl. 15.15         Jernbane: Ofotbanen. LKAB og Trafikverket deltar.

Kl. 15.45         Møtet avsluttes. De to ministrene er tilgjengelige for pressen.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd og samferdselsminister Marit Arnstad er i Kongsvinger i forbindelse med markeringen av ny E16, tidligere samme dag.

Kontaktperson for samferdselsminister Marit Arnstad:
Kommunikasjonsrådgiver Susanne Moen Stephansen, tlf. 0047 48032792

Kontaktperson for Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd:
Pressesekretær Caroline Karlsson, tlf. 0046 72 744 23 30

Abonner