Buskerudbyen tildeles 90 millioner kroner til tiltak for bedre kollektivtransport

- Buskerudbyen er på rett vei når det gjelder å dempe den samlede bilbruken i regionen, til tross for at bilbruken har økt i Drammen de siste par årene. Arbeidet med å fornye areal- og transportplanleggingen har begynt å sette seg, og Buskerudbysamarbeidet har etablert gode systemer for trafikkmåling.

Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at staten i dag har tildelt prosjekt Buskerudbyen, med avtalepartnerne Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker, 90 millioner kroner fra den statlige ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.

Både økonomisk og resultatmessig er gjennomføringstakten for å forbedre kollektivtransporten og dempe bilbruken i Buskerudbyen noe lavere enn forutsatt. Forklaringene som er gitt for dette synes imidlertid å være akseptable.

Den årlige tildeling er avhengig av at det legges fram dokumentasjon som viser at avtalen har blitt fulgt opp i foregående år. Buskerudbyen har utført sine forpliktelser hvert år, og har derfor fått utbetalt de årlige beløpene som ble avtalt i 2010. Statens gjeldende avtale med Buskerudbyen utløper i 2013. Med årets tildeling har Buskerudbyen fått til sammen 180 millioner kroner siden den fireårige avtalen med staten om tildeling av midler fra belønningsordningen ble inngått i 2010.

Formålet med belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette gjøres ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil. Avtalene innenfor ordningen skal bidra til å bygge opp under målsetningene i Klimaforliket og Soria Moria II-erklæringen.

I tillegg til Buskerudbyen har Samferdselsdepartementet siden 2009 inngått fireårige avtaler om tildeling fra Belønningsordningen med Kristiansandsregionen, Buskerudbyen og Bergen.

For flere opplysninger – se:

  • Brev av 25. april 2012 fra Samferdselsdepartementet til Buskerudbyen (pdf)
  • Avtale mellom Samferdselsdepartementet og Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2010 – 2013 (pdf)
  • Samferdselsdepartementets temaside om Belønningsordningen

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressekontakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

 

 

Abonner