Debattinnlegg: Sikrer fremtidsrettet posttilbud

Vi viser til oppslag og debatt i det siste om regjeringens utkast til ny postlov. Under følger innlegget "Sikrer fremtidsrettet posttilbud" av politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet Reynir Jóhannesson (Frp). Vi ser gjerne at innlegget kommer på trykk så snart som mulig.
 

Sikrer fremtidsrettet posttilbud

Av politisk rådgiver Reynir Jóhannesson (Frp), Samferdselsdepartementet

Antall postsendinger har falt kraftig de siste femten årene. Folk bruker e-post, mobiltelefon, nettbank og dataløsninger for å dekke sitt kommunikasjonsbehov. I takt med dette øker den statlige støtten til postomdeling. Posten Norge har mange faste kostnader på en distribusjonsdag, uavhengig av hvor mye post som faktisk skal fordeles. Det er derfor på tide at vi oppdaterer regelverket for postomdeling, for å sikre at Posten Norge er bedre rustet til å møte fremtidens behov.

Regjeringen har nå sendt utkast til ny postlov ut på høring. En konsekvens av forslaget innebærer reduksjon i antall omdelingsdager i uken fra seks til fem. Behovet for lørdagsomdeling er minimalt, og har blitt nesten halvert siden toppåret 1999. Det omdeles nå bare en fjerdedel så mye post på lørdager som de andre ukedagene. I 2010 påpekte Oslo Economics at med denne utviklingen vil behovet for statlig støtte øke til hele 2,5 milliarder kroner i 2020 dersom ikke omfanget av leveringsplikten blir endret. Grunnen er hovedsakelig fallende brevmengder som følge av digitaliseringen. Allerede i budsjettforslaget for 2015 er det beregnet et støttebehov på over 400 millioner kroner.

Vi tror ikke mange vil savne lørdagsomdeling av regninger og reklame, men vi har bedt om høringsinstansenes syn på behovet for å opprettholde lørdagsomdeling av aviser på steder uten eget avisbudnett. Rundt 15 prosent av husstandene kan ikke nås via et slikt nettverk. Prisen for å opprettholde postomdeling på lørdager til disse husstandene er beregnet til omtrent 100 millioner kroner. Vi er ikke i tvil om at grepene vi nå tar er nødvendige for å opprettholde et godt og fremtidsrettet posttilbud.

Abonner