E18 Melleby – Momarken: Ny veg ferdig i 2014, koster 990 millioner kroner

- Utbyggingen av ny E18 Melleby – Momarken vil føre til tryggere, mer miljøvennlig og effektiv trafikk.  Anleggsarbeidet kan begynne tidlig i 2012 og vil være ferdig sommeren  2014, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Prosjektet omfatter en 8,3 kilometer lang E18-strekning i Eidsberg kommune i Østfold, går det fram av et forslag som ble lagt fram i statsråd i dag.

Den nye vegen skal bygges som tofelts veg, med midtrekkverk på hele strekningen. På de seks kilometrene nærmest Momarken er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av vegen. I en 150 meter lang tunnel ved Hærland blir det trefelts veg.

- E18 gjennom Østfold har stor betydning for utenriks godstransport, og utbyggingen er også viktig for utviklingen i fylket og for å redusere næringslivets transportkostnader, sier samferdselsministeren.

Kostnadsrammen for prosjektet er på 991 millioner 2011-kroner. I tråd med lokalpolitiske vedtak vil utbyggingen bli finansiert ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger.

 

For kartskisse og flere opplysninger – se:


Pressetelefon: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

 

Abonner