Endringer i lov om elektronisk kommunikasjon trådte i kraft 1. juli

- Krav til sikkerhet i ekomnett blir høyere og brukere skal få informasjon dersom innenlands elektronisk kommunikasjon rutes ut av landet, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Dette er noen av lovendringene som trådte i kraft 1. juli, 2013. Revidert lov om elektronisk kommunikasjon, ekomloven, ble lagt frem for Stortinget 1. mars 2013. Lovendringene er vedtatt og har nå trådt i kraft.

Sikkerhet og beredskap
Nivå for sikkerhet i ekomnett og ­-tjenester vil heretter ligge over tidligere krav til nødvendig sikkerhet.  Det vil være tilbyders ansvar at tjenester tilbys med forsvarlig sikkerhet. Myndigheter kan stille krav til tiltak gjennom enkeltvedtak.

- Økt bruk og avhengighet av elektronisk kommunikasjon fører til behov for å sikre fortsatt høy kvalitet, oppetid og robusthet i ekomnett og –tjenester. Selv om det går en grense for hvor sikre nettene kan bli, må vi ruste oss mot nye utfordringer som følger av uvær og angrep mot nettene, sier samferdselsministeren.

Overvåking og informasjonsplikt
For elektronisk kommunikasjon i Norge, er det fra 1. juli en informasjonsplikt for tilbydere som ruter innenlands elektronisk kommunikasjon utenfor landets grenser. Brukerne vil dermed kunne skaffe seg informasjon om det foreligger risiko for innsyn i denne kommunikasjonen fra andre lands myndigheter.

Informasjonskapsler (cookies)
Det blir strengere regler for bruk av informasjonskapsler.

- Som bruker vil du ha krav på å vite hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formålet med informasjonskapslene og hvem som behandler informasjonen, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Brukere skal kunne reservere seg mot eller samtykke til bruk av informasjonskapsler gjennom en teknisk innstilling i nettleser. Et samtykke kan også trekkes tilbake.

For flere opplysninger - se:

Abonner