Et samferdselsbudsjett – for arbeid og omstilling

- Tryggere og mer effektiv transport for personer og gods gjør hverdagen enklere for folk og næringsliv. Sammen med et godt posttilbud og effektive og framtidsrettede løsninger for elektronisk kommunikasjon, bidrar dette også til at næringslivet styrker konkurranseevnen og dermed legger til rette for arbeid, aktivitet og omstilling i hele landet.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

Over Samferdselsdepartementets budsjett foreslår regjeringen i alt 60,2 milliarder kroner til samferdselsformål. Dette er en økning på 4,9 milliarder kroner eller 8,8 prosent fra 2015.

For resten av hovedpressemeldingen, videosnutt med samferdselsministeren, fylkesvis oversikt med tiltak og forslag, temapressemeldinger, grafikk og kart - se:

For mer informasjon - ta konakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)