Generalforsamling i NSB AS: Styreleder og to styremedlemmer gjenvalgt

Under dagens generalforsamling i NSB AS ble styreleder Ingeborg Moen Borgerud, nestleder Bjarne Borgersen og styremedlem Tore Heldrup Rasmussen gjenvalgt for ett år.

Etter generalforsamlingen ser styret i NSB AS slik ut:

Styrets leder: Ingeborg Moen Borgerud
Styrets nestleder: Bjarne Borgersen
Styremedlem: Tore Heldrup Rasmussen
Styremedlem: Erlend Helle
Styremedlem: Tuva Barnholt
Styremedlem Audun Sør-Reime, representant for de ansatte
Styremedlem Jan Audun Strand, representant for de ansatte
Styremedlem Rolf Jørgensen, representant for de ansatte

Aksjonærvalgt vararepresentant: Steinulf Tungesvik

Ansattevalgte vararepresentanter:

1. varamedlem: Lise Lotte Solum
2. varamedlem: Yngvar Venemyr
3. varamedlem: Odd Roger Berg
4. varamedlem: Jan Even Nystad
5. varamedlem: Kjell Næss

NSB AS er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter det statlige eierskapet, og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf. 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)