Høyere piggdekkgebyr for to typer tyngre kjøretøy

- Flere pigger på dekkene gir bedre veggrep og øker sikkerheten. Dette er positivt. Samtidig fører bedre gripeevne til økte støvproblemer, og det er derfor riktig å øke gebyrsatsen for bruk av piggdekk for visse typer tyngre kjøretøy.

Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at Samferdselsdepartementet samtykker i at Vegdirektoratet sender på høring et forslag til endring i forskriften om piggdekkgebyr. Endringen betyr at gebyrsatsene for bruk av piggdekk på lastebil og buss med totalvekt på henholdsvis 12 tonn og 5 tonn i etablerte piggdekkgebyrsoner, skal være fire ganger satsen som gjelder for lette kjøretøy.

Bakgrunnen for de foreslåtte gebyrsatsøkningene er at Vegdirektoratet også er i ferd med å sende på høring et forslag om å øke den tillatte vekten per pigg for de to typene kjøretøy. Denne økningen vil føre til mer vegslitasje, og Vegdirektoratet finner det nødvendig å fastsette en høyere gebyrsats for de to ovennevnte kjøretøytypene som benytter piggdekk om vinteren. Begrunnelsen er at den som bruker piggdekk med økt gripeevne, også bør betale et høyre gebyr på grunn av økte støvproblemer.


For flere opplysninger – se:

  • Brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet: ”Forslag om innføring av høyere gebyrsatser for bruk av piggdekk på biler i gruppe N3 og M3 – samtykke til høring”

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

Tags:

Abonner