Kystrute Bergen - Kirkenes: Endeleg frist for tilbod

Samferdselsdepartementet har i dag fastsett 8. november 2010, klokka 1200, som endeleg frist for levering av tilbod i konkurransen om drift av kystrute Bergen – Kirkenes.

 

Tidlegare frist var 29. oktober i år. Endringa av tilbodsfristen har samanheng med at det vart stilt spørsmål om vilkår i konkurransen. For å kunna svara på spørsmåla måtte det hentast inn opplysingar frå Hurtigruten ASA, og siste  brev med svar kom frå selskapet til departementet 26. oktober i år.

Samferdselsdepartementet har så den 27. oktober i år svara på desse spørsmåla. Etter regelverket for konkurransen skal det vera 10 dagar frå svara er mottekne til frist for levering av tilbod.

Pressevakt: 919 14 777

Pressesenter: http://www.regjeringen.no/nn/dep/sd/pressesenter.html?id=794

 

Abonner