Ny forskrift på høring:Bedre reiseopplevelse for funksjonshemmede som skal fly

- Vi vil sikre en enda bedre reiseopplevelse for funksjonshemmede som skal fly, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsdepartementet foreslår nye krav til universell utforming i luftfarten. Forslaget inneholder nye regler for ombordstigningsløsninger.

Alle lufthavner som ikke har passasjerbroer, skal ha trinnløs rampe eller teknisk løfteanordning. Ved de minste lufthavnene skal det være bæreanordning (stol) tilgjengelig. Det vil kunne stilles krav til passasjerbroer ved bygging av nye lufthavner og ved ombygging av eksisterende lufthavner.

Lufthavner som har passasjerbroer skal bruke disse til fly som har bevegelseshemmede om bord. Passasjeren skal varsle om behovet 48 timer i forveien. Dersom krav ikke overholdes vil det kunne ilegges tvangsmulkt.

De som driver lufthavner skal hvert tredje år utarbeide en statusrapport som redegjør for om forskriftens krav følges. Hvis ikke kravene følges skal det utarbeides en utbedringsplan. Luftfartstilsynet kontrollerer at kravene følges.

Forslaget innarbeides som et nytt kapittel i den eksisterende forskriften om funksjonshemmedes og bevegelseshemmede rettigheter i forbindelse med lufttransport.

Forskriften vil supplere eksisterende krav.

For flere opplysninger - se:

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)