Ny veileder: 79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene

Veilederen «79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene» beskriver hvordan en kan oppnå best mulig brukervennlig og sømløs kollektivtransport for pengene. Alle som har ansvar for eller arbeider med kollektivtransport får råd om løsninger som har mye å si for dens kvalitet og kostnader.

Veilederen er utarbeidet av Gustav Nielsen og Truls Lange i Civitas AS på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Boken forklarer og begrunner flere relativt enkle prinsipper for arealbruk, infrastruktur og opplegg for kollektivtransport som kan bety mye for forskjellen mellom suksess og fiasko. Veilederen vektlegger behovet for å tilpasse løsningene til det varierende trafikkgrunnlaget og geografien rundt om i Norge. Det gis også noen tips om hva en bør styre unna.

Ikke stykkevis og delt, men helhetlig og koordinert
Hovedbudskapet er at et helhetlig og koordinert kollektivt reisenettverk fungerer langt bedre for de reisende enn et tilbud som organiseres stykkevis og delt. Det er viktig for samfunnsøkonomien, spesielt i distriktene, at ulike former for kollektivtransport og offentlige transporttjenester samordnes innenfor den enkelte region. Boken beskriver trinn for trinn hvordan samordning og samarbeid kan gjøres i praksis.
 

Fungerer som både innføringsbok og oppslagsbok
Boken kan leses sammenhengende som en innføring i kollektivtransport for fagfolk og politikere, men kan også brukes som en oppslagsbok. Hvert av rådene presenteres og forklares på to sider, med henvisninger til faglitteratur og nettsteder for lesere som ønsker å gå dypere inn i emnet. I tillegg har boken vedlegg med kort oversikt over regionene i Norge, myndighetenes oppgaver, lovbestemte krav til transportører og offentlige kjøp, samt kort omtale av de reisendes rettigheter.

For flere opplysninger - se:

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakta i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)