Påminnelse om pressetreff: Samferdselsministeren mottar utredning om ny Nasjonal transportplan

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottar tirsdag rapport fra utredningsfasen for Nasjonal transportplan 2014-2023.

Pressen er velkomne til overleveringen. Det er Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor som legger fram rapporten, på oppdrag fra de to departementene.

Pressekonferansen blir overført i Nett-TV

Tid og sted:
Tirsdag 1. februar kl 12.00. Plenumssalen i Regjeringskvartalet (R4), Einar Gerhardsens plass 1, Oslo.

Utredningsrapporten er en del av det faglige grunnlaget for departementenes videre arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023.

Mer om Nasjonal transportplan (NTP)

Abonner