Påminning: Pressetreff med samferdselsminister Kleppa om ”Konseptvalgutredning E39 Søgne – Ålgård”

Samferdselsdepartementet inviterer til pressetreff med  samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa  fredag 27. mai kl. 13.30 i høve overlevering av ”Konseptvalgutredning E39 Søgne – Ålgård”.

 

Pressetreffet arrangerast hjå Statens vegvesen Rogaland, Lagårdsveien  80, Stavanger

”Konseptvalgutredning E39 Søgne – Ålgård” omfattar moglege strategiar for å møte ”transportnettbehovet fram mot 2040”. Utgreiinga er utarbeidd etter oppdrag frå Samferdselsdepartementet, og skal vere grunnlag for regjeringa sine avgjerder om vidare planlegging.


Helsing

Ivar Torvik
Kommunikasjonsavdelinga
Samferdselsdepartementet
Tlf.: 22 24 81 08
Mobil: 905 10 886

Abonner