Presseseminar  om ungdom og trafikksikkerhet

Onsdag 11. mai markeres åpningen av FNs trafikksikkerhetstiår (2011-2020) over hele verden. I den forbindelse inviterer Samferdselsdepartementet til presseseminar.

Tid: 11. mai kl. 10.00-11.00
Sted: Plenumssalen i Regjeringskvartalet (Høyblokka/R4)

  • Statsråden vil presentere konkrete nyheter innenfor norsk trafikksikkerhetsarbeid.
  • Gode fotomuligheter på plassen foran høyblokken/R4 der UP stiller med biler.

Program

  • Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa orienterer om FNs trafikksikkerhetstiår og presenterer nyheter i norsk trafikksikkerhetsarbeid.
  • Forsker Fridulv Sagberg fra Transportøkonomisk institutt (TØI) gir et innblikk i sin forskning på ”vegtrafikkens verstinger”.
  • Vegdirektør Terje Moe Gustavsen presenterer fersk statistikk om trafikkulykkessituasjonen og orienterer om tiltak rettet mot ungdom.
  • Avdelingsdirektør Asbjørg Christophersen fra Folkehelseinstituttet presenterer nye metoder for rustesting.
  • Jan Egil Omdal, daglig leder i trafikksikkerhetsorganisasjonen ”Ta vare på livet” forteller om egen erfaring med trafikkdød i familien og om lokalt trafikksikkerhetsarbeid.
  • ”Ta vare på livet”s trafikksikkerhetspris 2011: Samferdselsminister Kleppa overrekker prisen til årets vinner: SINTEF-forsker Dagfinn Moe.
  • UP-sjef Runar Karlsen

Muligheter for enkeltintervjuer og fotografering på plassen foran R4 i etterkant av seminaret.

For mer informasjon, kontakt:
Seniorrådgiver Susanne Moen Stephansen, tlf. 480 32 792
Pressetelefon: 919 14 777

Om FNs trafikksikkerhetstiår: http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/

Vel møtt!

 

 

Abonner