Pressetreff: Samferdselsministeren besøker Trondheim 11. januar

Samferdselsdepartementet inviterer presse og kringkasting til tre pressetreff med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i Trondheim 11. januar 2011.

Pressetreffene er som følger:

1. Postens miljøsatsing i Trondheim
Postdistribusjon i et avgrenset område i Trondheim sentrum skal gjøres CO2-fritt innen september 2011 – et tiltak som er enestående i norsk sammenheng.

Samferdselsminister Kleppa vil være til stede ved framvisning av en ny type elbil som Posten skal ta i bruk i distribusjonen. I tillegg vil samferdselsministeren bli orientert om miljøtiltakene i Trondheim og svare på spørsmål sammen med regiondirektør Odd Roger Tiller i Posten Midt. Samferdselsministeren blir også med ut på en sentrumsnær distribusjonsrute i elbil.

Tid og sted: Kl. 10.00, ved inngangen til Leutenhaven parkeringshus i Repslagerveita.

2. Orienteringsmøte og befaring: E6 Trondheim – Stjørdal  
Samferdselsminister Kleppa vil bli orientert om utbygging av E6 Nidelv bru – Grillstad (Strindheimtunnelen) i Trondheim kommune og E6-utbygging Værnes – Kvithammar i Stjørdal kommune. Etter orienteringen blir det befaring av den delen av Strindheimtunnelen som skal bygges i betong. Befaringen vil bli gjennomført fra en byggegrop i nærheten av Statens vegvesens prosjektkontor.   

Tid og sted: Kl. 11.45, på Statens vegvesens prosjektkontor for E6 Trondheim – Stjørdal, Strandveien 40, på Lademoen, se kart.

For nærmere vegbeskrivelse, kontakt kommunikasjonsrådgiver Ellinor Hansen i Statens vegvesen, tlf.: 950 67 212, e-post: ellinor.hansen@vegvesen.no.

3. Møte med Sør-Trøndelag fylkeskommune
Samferdselsminister Kleppa skal ha møte med Sør-Trøndelag fylkeskommune om aktuelle saker. Etter at møtet er ferdig er politikerne tilgjengelig for presse og kringkasting.   

Tid og sted: Kl. 14.45, i resepsjonen på Fylkeshuset, Erling Skakkes gate 14.

Vel møtt!


Kontaktperson:

Edvard Andersen
Seniorrådgiver
Samferdselsdepartementet
E-post: edvard.andersen@sd.dep.no
Mobil: (+47) 905 11 667

Abonner