Pressetreff: Samferdselsministeren mottar rapport om nye norske toppdomenenavn på Internett

Vi inviterer til pressetreff fredag 11. mars kl. 12.30, på statsrådens møterom (9. etasje), i Akersgata 59 (R5), forbindelse med at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mottar en rapport om behovet for flere toppdomenenavn på Internett med norsk identitet og tilknytning – f.eks. .oslo – i tillegg til .no som allerede er i bruk.  

Rapporten tar også for seg retningslinjer og tildelingsprosedyrer for valg av domenenavn, og vurderinger av administrative og økonomiske virkninger av en slik ordning. 

Seksjonssjef i Post- og teletilsynet, Ørnulf Storm, har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Storm vil kort presentere utredningen og svare på spørsmål, sammen med samferdselsministeren.

Vel møtt!


For mer informasjon – ta kontakt via:

Edvard Andersen
Seniorrådgiver
Kommunikasjonsavdelingen
Samferdselsdepartementet
E-post: edvard.andersen@sd.dep.no
Tlf.: (+47) 22 24 83 79
Mobil: (+47) 905 11 667

Tags:

Abonner