Pressetreff: Samferdselsministeren mottar rapport om nye norske toppdomenenavn på Internett

Samferdselsdepartementet minner om pressetreff fredag 11. mars kl. 12.30 i forbindelse med at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mottar en rapport om nye norske domenenavn på Internett.

Vi inviterer til pressetreff

fredag 11. mars 2011, kl. 12.30,
statsrådens møterom (9. etasje),
Akersgata 59 (R5), Oslo,

i forbindelse med at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mottar en rapport om behovet for flere toppdomenenavn på Internett med norsk identitet og tilknytning – f.eks. .oslo – i tillegg til .no som allerede er i bruk.  

Rapporten tar også for seg retningslinjer og tildelingsprosedyrer for valg av domenenavn, og vurderinger av administrative og økonomiske virkninger av en slik ordning. 

Seksjonssjef i Post- og teletilsynet, Ørnulf Storm, har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Storm vil kort presentere utredningen og svare på spørsmål, sammen med samferdselsministeren.

Vel møtt!


For mer informasjon – ta kontakt via:

Edvard Andersen
Seniorrådgiver
Kommunikasjonsavdelingen
Samferdselsdepartementet
E-post: edvard.andersen@sd.dep.no
Tlf.: (+47) 22 24 83 79
Mobil: (+47) 905 11 667
Tags: