Pressetreff med samferdselsminister Kleppa og justisminister Storberget om prikkbelastningsordningen

Onsdag 18. mai kl. 11.00 arrangerer Samferdselsdepartementet pressetreff med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og justisminister Knut Storberget om endringer i prikkbelastningsordningen.

Prikkbelastningsordningen ble innført 1. januar 2004 for å gi et enklere og mer effektivt system for reaksjoner mot trafikanter som gjentatte ganger bryter vegtrafikkloven. Nå presenteres endringer i ordningen.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og justisminister Knut Storberget vil orientere og svare på spørsmål. Representanter for politiet og vegmyndighetene vil også være til stede.

Etter orienteringene blir statsrådene med ut for å teste utstyr.

Tid: Onsdag 18. mai kl. 11

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59

For mer informasjon:

  • Seniorrådgiver kommunikasjon, Susanne M. Stephansen, Samferdselsdepartementet
    Tlf. 48 03 27 92

Abonner