Priv. til. red.: Samferdselsminister Solvik-Olsen besøker jernbaneprosjektet Farriseidet-Porsgrunn

Mandag 17. november 2014 skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud på befaring på jernbaneprosjektet Farriseidet-Porsgrunn.

Pressen er velkommen til å være med på befaringen og stille spørsmål underveis. Oppmøtetid og –sted er kl. 12.15 i Jernbaneverkets lokaler på Torget 5 i Larvik. Inngangen ligger i Nansetgata, rett over gata for Amfi Kjøpesenter. Befaringen vil foregå med minibuss og vare fram til kl. 15.00.

For redaksjoner som ikke kan delta på befaringen, er det mulig å stille spørsmål om samferdsel til politisk ledelse ombord på toget på vei til Larvik. Politisk ledelse sitter i den fremste togvogna, nærmest loket. Toget ankommer ifølge ruteplanen Skoppum stasjon kl. 09.49, Tønsberg stasjon kl. 09.58 og Sandefjord stasjon kl. 10.20.

Vel møtt!

Pressekontakt: Anne Marie Storli, ekspedisjonssjef i Kommunikasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet, tlf.: 917 33 650.

Abonner