Priv til red.: Besøker samferdselsprosjekter

Statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Marit Arnstad reiser mandag 10. september for å besøke ulike samferdselsprosjekter i Hedmark, Stjørdal og Trondheim.

Regjeringen går nå inn i en intensiv fase i arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP). I dette arbeidet er regjeringen opptatt av å gjøre Norge bedre rustet til å møte de store transportutfordringene og få mest mulig igjen for de pengene som bevilges.

Som en del av dette arbeidet drar statsministeren og samferdselsministeren mandag 10. september på tur for å se og lære om effektiv prosjektgjennomføring på veg og bane og en framtidsrettet bytransport.

Kl. 09.00: Strandlykkja, nord for Minnesund
Statsministeren og samferdselsministeren vil få en orientering om Fellesprosjektet for utbyggingen av ny firefelts E6, nytt dobbeltspor for tog og nytt sykkelveinett.

Oppmøte for presse som ønsker å dekke besøket er senest kl. 08.45.

For praktiske detaljer, kontakt kommunikasjonsrådgiver for Fellesprosjektet:
Einar Søberg, telefon: 970 92 789 eller e-post:  einar.soberg[a]vegvesen.no

Kl. 11.40: Værnes (utenfor Radisson Blue hotell)
Statsministeren og samferdselsministeren offentliggjør valg av ny transportløsning for vei og bane mellom Steinkjer og Trondheim.

Kl. 12.45: Tiller
Statsministeren og samferdselsministeren ankommer Tiller utenfor Trondheim sentrum for å få en orientering om utbyggingen av E6 sør.

Presse som ønsker å dekke dette bes møte opp ved ny gangbro over E6 (ved XXL).

Kl. 13.30: Gamle bybro i Trondheim
Orientering om Miljøpakke Trondheim og markering av nytt sykkelveinett.

Kontaktperson for samferdselsminister Marit Arnstad:
Kommunikasjonsrådgiver Susanne Stephansen, telefon: 480 32 792.

Kontaktperson for statsminister Jens Stoltenberg:
Kommunikasjonsrådgiver Tor Borgersen, telefon: 909 38 987.

Abonner