Priv til red: Invitasjon til pressetreff med samferdselsministeren i dag kl. 14

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil i dag gi sine kommentarer til Post- og teletilsynets hendelsesrapport

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil i dag gi sine kommentarer til Post- og teletilsynets hendelsesrapport vedrørende utfall i ekomnett 23. mai og 10. juni 2011.06.21

Sted:    Samferdselsdepartementet, Akersgt. 59
Tid:      Tirsdag 21. juni kl. 14.00

For mer informasjon: 919 14 777

 

 

Abonner