Rapport om transportsystemet i Grenland klar for høringsrunde

​- Det er store behov for bedre framkommelighet for næringstrafikken i Grenlandsområdet. Det er også behov for overføring av persontrafikk fra bilkjøring til bruk av kollektivtransport og gang- og sykkelveger. Denne utredningen drøfter alternativer for hvordan framtidens transportsystem i Grenland bør utformes. 

Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i dag har sendt brev til Vegdirektoratet om at direktoratet kan sende konseptvalgutredningen (KVU) om det framtidige transportsystemet i Grenland ut på høring.

KVU-en vil også bli gjennomgått av eksterne konsulenter gjennom den statlige ordningen for ekstern kvalitetssikring (KS1).


For flere opplysninger – se:

• Brevet Konseptutvalg (KVU) Grenland av 24. august 2010 fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen Vegdirektoratet (pdf)


For mer informasjon – ta kontakt via:

• Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)