Samarbeidserklæring om luftromsutvikling mellom Danmark, Estland, Finland, Latvia, Norge og Sverige

Det er svært positivt at samferdselsministerne i seks land nå har samlet seg om en ambisjon om mer forpliktende luftromssamarbeid, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsministerne i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Finland og Latvia har i en felles samarbeidserklæring forpliktet seg til fortsatt samarbeid om å forbedre ytelser til lufttrafikktjenester i de ulike land.Erklæringen bekrefter at landene ønsker å utvikle samarbeidet videre, med en mulig fremtidig konsolidering av luftromsblokken NEFAB (Norge, Estland, Finland og Latvia) og luftromsblokken til Sverige og Danmark.

Som et første skritt har ministerne forpliktet seg til en konkret forbedring av funksjonaliteten av lufttrafikkstyringen innen utgangen av 2015. Dette innebærer å innføre ”Free Route Airspace”. Denne ordningen gjør det mulig for flyene å velge kortere, mer direkte ruteføring innenfor luftrommet til de seks statene. Dette kan redusere flytider og forbruket av brennstoff, noe som også innebærer redusert utslipp av CO2.

I tillegg har ministerne forpliktet seg til å oppmuntre til samarbeid mellom de statlige aktørene som utfører lufttrafikktjenester på tvers av landegrensene. Slikt samarbeid kan bidra til synergi og stordriftsfordeler. Fremtidig samarbeid kan gi grunnlag for bedre kvalitet på tjenester og lavere avgifter for flyoperatørene.

Ministerne avtalte å opprette et nettverk av representanter fra sine departementer som et tiltak for å legge til rette for et slikt samarbeid. Dette nettverket ledes av Samferdselsdepartmentet i inneværende år.

For flere opplsyninger - se:


For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)