Samferdselsministeren i møte med region vest

Tirsdag 22. februar,  har samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa invitert representanter fra fylkeskommunene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til et møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Møtet finner sted tirsdag 22. februar, kl 13.00 – 15.00.

Møtet gjelder: Nasjonal Transportplan (NTP)og de utredningene som transportetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket) og Avinor har gjennomført. Møtene i denne fasen har først og fremst som formål å få en politisk dialog med utgangspunkt i disse utredningene. Det blir derfor ikke lagt opp til diskusjoner om økonomiske rammer og enkeltprosjekter ved denne anledningen.

Totalt skal statsråden ha 5 møter med de ulike regionene, innen 1. mars, 2011.

-          Vi ønsker å ha fylkeskommunene aktivt med i prosessen med videreutvikling av Nasjonal transportplan. Derfor gjennomfører vi nå en møteserie med alle fylkene, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

De lokale representantene som stiller er:

Navn Stilling
Rogaland fylkeskommune Tom Tvedt (Ap) Fylkesordfører
Gunnar Eiterjord Samferdselssjef
Hordaland fylkeskommune Gustav Bahus (Frp) Leiar samferdselsutvalet
Anne Iren Fagerbakke Samferdselssjef
Sogn & Fjordane fylkeskommune Nils R. Sandal (Sp)  Fylkesordførar
Ole Ingar Hæreid Samferdselsavdelinga
Bergen kommune Lisbeth Iversen (Krf) Byråd for byutvikling, klima og miljø
Mette Svanes Plansjef
Stavanger kommune Christine Sagen Helgø (H) Kommunalråd
Helge Solum Larsen (V) Nestleder byutvikling
Halvor Karlsen Direktør kultur og byutvikling

Abonner