Samferdselsministeren inviterer til pressetreff om Postens eiermelding og endringer i Postens bankplikt

Regjeringen sender fredag 27. april en melding til Stortinget om Postens virksomhet. Regjeringen sender samtidig en lovproposisjon til Stortinget om endringer i lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett.

I denne anledning vil vi invitere til pressetreff i Samferdselsdepartementet.

Tid: fredag 27. april, kl. 13.00.

Sted: Statsrådens møterom, R5, Akersgata 59.

For mer informasjon:
Ekspedisjonssjef Anne Marie Storli, Tlf. 917 33 650

 

 

Abonner