Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet legges til Statens jernbanetilsyn

– Jeg er trygg på at dette er en god løsning for framtiden, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om omorganiseringen som vil tre i kraft fra 1.1.2012.

Ny organisering av Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet kommer som følge av at Det Norske Veritas har sagt opp avtalene om tilsynsføring med virkning fra 1.1.2012

Det Norske Veritas har hatt oppgaven med å føre tilsyn med tau- og kabelbaner fra 1977, og med park- og tivolianlegg fra 1993, etter avtale med de ansvarlige departementene, henholdsvis Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Det forberedes nå etablering av et samlet offentlig tilsyn for tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg under Statens jernbanetilsyn.

- Hensynet til sikkerhet og tilsynsmetodikk har alltid stått sentralt i arbeidet med organiseringen av de to tilsynene. Siden 1979 og fram til i dag har det ikke vært en eneste dødsulykke på tilsynspliktige tau- og kabelbaner. Det samme gjelder for tivoli- og fornøyelsesparker etter at Park- og tivolitilsynet ble etablert i 1993, sier Kleppa.

- Statens jernbanetilsyn representerer et sterkt og moderne tilsynsmiljø, og jeg er derfor trygg på at dette er en god løsning for framtiden, sier samferdselsministeren.

Også kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete er fornøyd med løsningen.

- Av hensyn til Statens jernbanetilsyn og de ansatte i Det Norske Veritas er jeg fornøyd med at vi har fått på plass en god løsning før ferien, sier Navarsete, som fremdeles vil ha det overordnede ansvaret for innretninger i tivoli- og fornøyelsesparker.

Statens jernbanetilsyn vil nå vurdere hva slags tilsynsmetodikk, kompetanse og gebyrstruktur som bør legges til grunn framover. De ansatte i Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet, vil få tilbud om å bli med til det nye tilsynet under Statens jernbanetilsyn.

Det nye tilsynet vil bli lokalisert i Trondheim, der Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet holder til i dag.

 

 

Abonner