To selskaper ønsker å drive helikopterruten

​Samferdselsdepartementet har mottatt anbud fra to luftfartsselskaper for drift av helikopterruten Værøy – Bodø for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2014. De to selskapene er Lufttransport AS og CHC Norway AS.

Anbudene er kommet inn etter en åpen anbudsutlysning som ble offentliggjort 26. august i år, der luftfartsselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere inn anbud.

Luftfartsselskapet som får enerett til å drive ruten, må ha gyldig lisens for drift av luftfartsselskap i EØS-området. I tillegg må det innleverte anbudet oppfylle de krav som Samferdselsdepartementet har fastsatt for drift av ruten. Disse kravene omfatter blant annet billettpriser, setekapasitet og krav om hvor mange daglige flygninger det skal være på den aktuelle strekningen.


For flere opplysninger - se


For meir informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

Tags: