Universell utforming: Nye krav til terminalbygg og ombordstigningsløsninger på lufthavnene

- Passasjerer med nedsatt funksjonsevne har allerede rettigheter overfor flyselskapene. Dagens regelverk stiller imidlertid ikke krav til den fysiske utformingen av terminalbygg eller ombordstigningsløsninger på lufthavene. Regjeringen innfører nå en ny forskrift, der det stilles krav til universell utforming av dette. Dette sikrer en bedre reise for passasjerer med nedsatt funksjonsevne, sier samferdselsminister Marit Arnstad.   

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven krever at offentlige bygg som flyplassterminaler skal være universelt utformet så lenge det ikke fører til uforholdsmessige kostnader. Den nye forskriften, som umiddelbart trer i kraft, konkretiserer hvilke krav som skal gjelde for norske lufthavner:

  • Forskriften stiller krav om mekanisk løfteutstyr for ombordstigning på alle lufthavner med rutetrafikk.
  • Passasjerbro, der slike finnes, skal tas i bruk i de tilfeller det er varslet på forhånd om passasjerer som ikke kan benytte trapp.
  • Forskriften forplikter lufthavnoperatørene til å gjøre rede for i hvilken grad eksisterende terminalbygninger oppfyller krav om universell utforming i byggteknisk forskrift, og å utarbeide en plan for å oppfylle kravene i de tilfeller disse ikke er oppfylt. Når det gjelder nybygg, vil krav til universell utforming ivaretas av plan- og bygningsloven.


For flere opplysninger – se:

  • Høyring 2. juli 2012: Framlegg til nye føresegner om universell utforming av lufthamner og ombordstigningsløysingar


For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)