Universell utforming: Nær 4 millioner til bedre skilting og holdeplasser i Hordaland

- Midlene skal gå til oppgradering av krysningspunkter for fotgjengere og videreføring av prosjektet med informasjon og skilting i Bergen sentrum, samt oppgradering av holdeplasser i Askøy kommune. Dette skal gjøre det enklere å reise kollektivt for flere, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. 

Hordaland fylkeskommune og kommunene Askøy og Bergen har til sammen fått tilsagn om

3 885 000 kroner fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken i 2012. Hordaland fylkeskommune har fått tilsagn om 3 millioner kroner.  Bergen og Askøy har fått tilsagn om henholdsvis 1 275 000 kroner og 510 000 kroner.

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle, uansett alder og forutsetninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten.

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, se vaktliste for jul og nyttår