Utenlandske turbusser i Norge:  Ingen endringer i regelverket – for sommersesongen 2011

- For sommersesongen 2011 blir det ingen endring i regler som gjelder adgangen for utenlandske transportører  til å drive innenlands turbusstransport i Norge, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Etter dagens regelverk har utenlandske transportører adgang til å utføre innenlands turbusstransport i Norge, når dette skjer på ”midlertidig” basis.

Reglene inneholder ingen nærmere tolking av begrepet ”midlertidig”. Samferdselsdepartementet har derfor tidligere i år utarbeidet og sendt på høring et utkast til en nærmere presisering som legger opp til at ”midlertidig" skal tolkes som ”inntil 30 dager i strekk og totalt 45 dager i løpet av ett år”.

- Høringen viser at det innenfor transport- og reiselivsnæringen er noe delte meninger om hva slags tolkning som skal legges til grunn. Vi vil derfor drøfte aktuelle løsninger med transport- og reiselivsnæringen, sier samferdselsministeren.   

 

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

Abonner