Unngå risikofaktorene og se symptomene på hjerneslag

PRESSEMELDING Unngå risikofaktorene og se symptomene på hjerneslag (BOLOGNA, ITALIA, 25. mai 2005) – Den internasjonale slagforeningen (ISS) har utpekt 25. mai til “Slagdagen”, i et ønske om å hjelpe folk med å redusere faren for hjerneslag og hjelpe dem til å se varselsignalene og symptomene på et tidlig tidspunkt. Hjerneslag er dessverre en lite anerkjent og undervurdert trussel, til tross for at tusenvis av mennesker hvert år dør eller blir alvorlig funksjonshemmet på grunn av denne sykdommen. Medlemmer av ISS ønsket å bruke “Slagdagen” til å presentere globale epidemiologiske tall for hjerneslag, samt informere om hvem som er i faresonen for slag og hvilke faresignaler man må se opp for. En pressekonferanse med tittelen “ET SLAG RAMMER FORT, ER DU LIKE RASK?” ble avholdt på Den europeiske slagkonferansen i Bologna, Italia. ISS har som målsetning å gjennom “Slagdagen” bidra til å redusere sykdomsbyrden globalt. Initiativet fokuserer på spre kunnskap om sykdommen og formidle enkle preventive tiltak og er en del av en langsiktig plan med klare målsetninger og oppfordringer. “Etter hjerteinfarkt er hjerneslag den hyppigste dødsårsaken i utviklede land,” forteller Julien J. Bogousslavsky, Dr. med., president for ISS og ledende nevrolog ved Universitetet i Lausanne, Sveits. “Men hjerneslag er en sykdom som i mange tilfeller kan forebygges eller forhindres. Vi må derfor fortsette arbeidet med å formidle og spre kunnskaper om sykdommens tidlige signaler.” 15 millioner mennesker rammes hvert år av hjerneslag, og bare i Europa rammes så mange som fire millioner mennesker. En tredel av ofrene dør mens en annen tredel får varig funksjonshemming og representerer således en byrde for familien og samfunnet de lever i. Dette skyldes delvis at mange mennesker ikke kan nok om symptomene på hjerneslag til å forstå hva som skjer. Symptomene omfatter akutte § halvsidige lammelser i ansikt, armer eller ben § synsproblemer på ett eller begge øyne § problemer med å snakke eller forstå enkle setninger § problemer med å gå, svimmelhet, balanse- og koordineringsproblemer § sterke hodesmerter som lyn fra klar himmel Slag er en medisinsk nødsituasjon. Det er ytterst viktig å handle raskt og ringe nødnummeret for å få umiddelbar assistanse. Mulighetene for å overleve og gjenvinne en normal hjernefunksjon styrkes betydelig dersom symptomene tolkes riktig og den rammede får øyeblikkelig medisinsk behandling. Jo raskere en slagpasient får øyeblikkelig og varig behandling, desto større er sjansen for å unngå permanente hjerneskader. Et hjerneslag kan enten forårsakes av en tilstopping av en eller flere blodårer i hjernen (hjerneslag) eller ved at en blodåre sprekker og forhindrer blodgjennomstrømning til hjernen (hjerneblødning). Når det skjer, får ikke hjernen det blodet (og oksygenet) den trenger, og den begynner å dø. Iskemisk slag eller hjerneinfarkt er den vanligste formen for slag. En person som har hatt slag står også i fare for å oppleve gjentatt slag og/eller hjerteinfarkt. Uten oksygen og næringsstoffer begynner hjernens nerveceller raskt å dø. Når det skjer, vil den delen av kroppen som styres av de aktuelle nervecellene slutte å fungere ordentlig. Denne effekten kan være permanent. Det er derfor svært viktig å reagere raskt for å minimere langvarige fysiske og mentale skader. Enkelte risikofaktorer er det ikke mulig å kontrollere, som for eksempel familiehistorie med sykdommen, men en rekke faktorer kan faktisk forebygges med ganske små livsstilsendringer. Slike endringer kan være å slutte å røyke, trene, gå ned i vekt, spise sunt og ha et kosthold med mye frukt og grønnsaker, eller å ta medisiner som for eksempel blodtrykkssenkende medikamenter. For noen pasienter er faktisk slike enkle livsstilsendringer nok til å redusere faren for flere slag. Det er ikke bare en rask akuttbehandling som er viktig for å bedre slagpasientens prognose; det kan for mange være viktig med langsiktig behandling. Bruk av antitrombotiske medikamenter brukes ofte for å forhindre at blod levrer seg og dermed redusere faren for nye slag. “Vi håper at mennesker over hele verden vil bruke “Slagdagen” til å lære mer om risikofaktorene for hjerneslag og hva som kan gjøres for å redusere faren”, sier Bo Norrving, Dr. med. i den internasjonale slagforeningen og ansatt ved Universitetssykehuset i Lund, Sverige. Den internasjonale slagforeningen ISS – den internasjonale slagforeningen – ble etablert i oktober 1989 for å fokusere på hjerneslag som et globalt helseproblem og dødsårsak nummer to på verdensbasis etter hjerteinfarkt. Formålet med ISS er å styrke tilgangen til informasjon om hjerneslag og fremme forskning og opplæring for å forbedre behandlingen av slagpasienter. ISS har mer enn 1300 medlemmer fra 71 land. Det er den eneste foreningen som har hjerneslag som eneste fokusområde og som har blitt godkjent som offisiell NGO (frivillig organisasjon) av Verdens helseorganisasjon. Ønsker du mer informasjon om hjerneslag og forebygging av hjerneslag, kan du besøke http://www.internationalstroke.org. Enkelte “Slagdag”-aktiviteter er støttet av sanofi-aventis og Bristol-Myers Squibb. Kontaktperson: Medisinsk Direktør Dr. Jon-Sigurd Riis, Sanofi-Aventis, tlf: 67 10 71 00 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=105201&fn=wkr0001.doc

Om oss

Et stort farmasøytisk selskap som setter fokus på helse over hele verden. Med en nettoomsetning i 2004 på 26 750 millioner euro, og mer enn 100 000 ansatte i rundt 100 land er Sanofi-aventis er et av verdens ledende legemiddel selskap og er blant topp 6 i Norge. Det globale hovedkontoret er i Paris, Frankrike. Det norske hovedkontoret befinner seg på Lysaker. 7 viktige behandlingsområder Sanofi-aventis fokuserer sine aktiviteter på 7 viktige behandlingsområder: Hjerte-karsykdommer (f. eks. Hypertensjon)Thrombose (Blodpropp)Onkologi (Kreft)Sykdommer i sentralnervesystemet (f.eks. MS) DiabetesOsteoporose (Benskjørhet) Gode legemidler for millioner av pasienter Sanofi-aventis’ portefølje av markedsførte produkter inkluderer flere legemidler som er verdensledere i sine respektive klasser, innen områdene blodpropp, hjerte-karsykdommer, søvnforstyrrelser, epilepsi, diabetes og kreft. Svært produktiv og nyskapende forskning og utvikling Grunnlaget for sanofi-aventis' verdensomspennende fremgang er en svært produktiv og nyskapende forsknings- og produktutviklingsorganisasjon med rundt 11 000 forskere som jobber i mer enn 20 forskningssentere på tre kontinenter. Her legger vi vekt på å forske frem nyskapende terapeutiske behandlinger. For øyeblikket er rundt tretti forsknings- og produktutviklingsprosjekter kommet meget langt i utviklingen. Se forøvrig hjemmesiden til Legemiddelindustriforeningen. For mer informasjon om sanofi-aventis rundt om i verden kan du besøke www.sanofi-aventis.com.

Dokumenter og linker