Fortum Värme tester norsk CO2-teknologi i Värtaverket i Stockholm

(Oslo/Stockholm 2. mai 2007) AB Fortum Värme, som eies av kraftprodusenten Fortum og Stockholm by, har inngått avtale med Oslo-baserte Sargas AS om å installere et demonstrasjonsanlegg for rensing av CO2 på kullkraftverket ved Värtaverket i Stockholm. Hensikten er å teste Sargas-teknologien, som fanger inn 95 % av CO2-utslippene. Resultater fra testperioden vil foreligge i tredje kvartal i år.

Sargas-teknologien er utviklet av Sargas med bidrag fra blant andre Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm og Siemens. Siemens Power har foretatt omfattende verifikasjonsstudier av renseteknologien, som kan anvendes både på gass- og kullkraftverk. Løsningen reduserer også NOx-utslippene i henhold til kravene som forventes innført på global basis i fremtiden.

Et steg videre
- Den CO2-innfangingen man skal demonstrere er spesielt interessant for innfanging av CO2 i røykgasser etter trykksatt forbrenning, uttaler Eva-Katrin Lindman, ansvarlig for Forskning og Utvikling i Fortum Värme. Värtaverkets kullfyrte PFCB-varmekraftverk baserer seg på trykksatt forbrenning og kan vise til meget miljøvennlig driftsresultater for øvrig. Nå går vi et steg videre med studier av forutsetningene for CO2-innfanging.

Prosjektets hensikt er å verifisere Sargas’ unike teknikk for innfanging av CO2 fra røykgasser etter trykksatt forbrenning gjennom vasking med kalsiumkarbonater som absorbent.

Lønnsom produksjon av CO2-fri elkraft
- Mer enn 40 % av all elektrisitet i verden i dag kommer fra kullkraftverk. Det finnes mange ganger så store kullforekomster i verden som forekomster av naturgass. Utvinningskostnadene er rimeligere enn for naturgass, og den betydelig lavere kullprisen muliggjør lønnsom produksjon av rimelig elkraft inkludert CO2-innfanging, understreker Henrik Fleischer, administrerende direktør i Sargas.

Bygges i Norge
Renseløsning Sargas har utviklet og patentert er basert på velprøvde, standard industrikomponenter. De teknologiske, driftsmessige og økonomiske risiki er dermed betydelig lavere enn ved nyutviklete teknologier. Anlegget er nå under bygging i Norge og kommer i containere til Värtaverket for oppkobling i mai og gjennom sommeren. Selve demonstrasjonsfasen er planlagt gjennomført i løpet av fire uker tidlig på høsten i år.

Underlag for design av fullskala anlegg
- Testprogrammet vil gi oss erfaringer og underlag for design og dimensjonering av et fullskala anlegg basert på Sargas’ konsept. På denne måten kan vi medvirke til utvikling og kommersialisering av teknologi for utslippsreduksjoner av drivhusgasser, samt omstilling til bærekraftig og CO2-nøytral energiforsyning, påpeker Eva-Katrin Lindman.