Presseinvitasjon, 13. juni 2008 Fortum og Sargas presenterer sluttresultatet fra testing

Norske Sargas og den finske kraftprodusenten Fortum har i perioden november 2007 – februar 2008 samarbeidet om å teste teknologien i Fortums produksjonsanlegg for kullkraft på Värtaverket i Stockholm. Testresultatene er meget oppsiktsvekkende, og viser at CO2-frie kullkraftverk nå kan bygges på kommersielle vilkår.

Det inviteres herved til å overvære fremleggelsen av testresultatene, presentasjon av teknologiløsningen og CICERO’s scenarier for klimautviklingen ved innføring av teknologien på alle nye kullkraftverk som skal bygges i verden fra 2015 og frem til 2100. Vi avslutter med en omvisning på anlegget.
Deltakere ved pressevisningen:

Petra Lundström, Forskningsdirektør Fortum
Eva-Katrin Lindman, Forskningssjef Fortum Värme
Leif Dons, viseadministrerende direktør Sargas
Mats Westermark, Professor, KTH
Asbjørn Torvanger, seniorforsker Universitetet i Oslo – Senter for klimaforskning CICERO
Dato: tirsdag, 17. juni

Tid: 10.00 – 11.30

Adresse: Värtaverket, Jägmästargatan 2. Stockholm

Lokale: Stacken

Da det gjelder strenge sikkerhetsforskrifter ved anlegget må påmelding foreligge senest mandag 16. juni.

Påmelding gjøres til;

Agneta Molinder, pressesjef Fortum Sverige, tlf +46 70 344 5332

agneta.molinder@fortum.com

For spørsmål eller mer informasjon om Sargas AS, kontakt;

Leif Dons – viseadm. direktør: +47 22540845/ + 47 907 48 916 (mobil),

Brynjulf Freberg, Pressekontakt: +47 2254 0143/ +47 906 63 646 (mobil)


Abonner