Sargas skal bygge gasskraftverk med CO2-rensing på Elnesvågen i Fræna

(Oslo/Fræna 19. juni 2012)  Det norske teknologiselskapet Sargas AS,  som eier patenterte teknologier for kraftproduksjon på naturgass med fangst og lagring av CO2  og EOR (Enhanced Oil Recovery), har kjøpt 89% av aksjene i Industrikraft Møre AS.

Formålet er å bygge et 450 MW gasskraftverk med karbonfangst på Elnesvågen i Fræna kommune i Møre og Romsdal i henhold til NVE’s konsesjon gitt i 2009. Kraftverket som kan stå ferdig i 2016, vil fange inn 90 prosent av CO2-utslippene, som planlegges brukt som trykkstøtte for mérproduksjon av olje – EOR. Industrikraft Møre vil kunne levere elektrisk strøm til kraftnettet på land, til eksisterende og nye olje- og gassinstallasjoner offshore og til Ormen Lange-gassterminalen. Ormen Lange-feltet bidrar med rundt 20 prosent av Storbritannias gassimport, og kraftverket vil kunne bedre energisikkerheten for den britiske gassimporten. Anlegget vil levere toppkvalitets CO2 som trykkstøtte til EOR på kommersiell basis. Sargas arbeider med tilsvarende fullskala kraftverksprosjekter i USA, Midt-Østen og Afrika.

GE og Sargas har nettopp offentliggjort inngåelse av en allianse og kommersiell samarbeidsavtale som bl.a. omfatter å benytte GE-turbinen LMS 100 i Sargas-kraftverkene. Kombinasjonen av GE’s og Sargas’ teknologier gir høy virkningsgrad og kosteffektivitet. Dette muliggjør gassbasert produksjon av elektrisk strøm med karbonfangst på kommersielle vilkår. Sargas har dessuten inngått kommersielle avtaler med Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering og SNC-Lavalin, som gjør konsortiet i stand til å levere nøkkelferdige kraftverk flere steder i verden til konkurransedyktige priser.

Sargas og deres partnere arbeider for renere global energiproduksjon, og mener at dette arbeidet kan gi et betydelig bidrag til oppnåelsen av FN’s klimamål for 2100. Flere forskere, deriblant Dr. Asbjørn Torvanger ved CICERO i Oslo, har konkludert med at dersom alle nye kullkraftverk fra 2015 of frem til århundreskiftet bygges med karbonfangst og lagring, vil dette grepet være det mest virkningsfulle enkelttiltaket i kampen mot global oppvarming. Flere går nå inn for at vi må gå fra ord til handling for at veksten i utslipp av klimagasser stanses innen 2015. Dersom nye gasskraftverk også får i karbonfangst, bremses jordoppvarmingen ytterligere. Sargas-kraftverkene kan produsere elektrisk strøm på flere fossile brennstoff til vilkår verden kan leve med.

Administrerende direktør Henrik Fleischer kommenterer: ”Utviklingen av en kommersiell verdikjede for CO2 som trykkstøtte for EOR, er en forutsetning for bekjempelsen av global oppvarming. Den vil sørge for at innfanget CO2 reinjiseres i havbunnen, og ikke slippes ut i atmosfæren. Mérproduksjon fra eksisterende oljeressurser, bidrar dessuten til bedre utnyttelse av ressursene og øket energisikkerhet, inntil fornybar energi kan erstatte fossile energibærere. Naturlige CO2-forekomster egnet til EOR-formål er en knapp ressurs, og CO2 innfanget fra kraftproduksjon er den logiske erstatningen. Verdens belønning for å legge rørledninger, bygge spesialfartøy og utvikle andre transportløsninger for CO2 til EOR-bruk vil bli betydelig. Vår teknologi for kraftproduksjon med EOR vil med sin høye kosteffektivitet legge til rette for karbonfangst og lagring verden har anledning til å innføre. Sargas-løsningen er basert på velprøvde, standard industrikomponenter konfigurert rundt vår patenterte teknologi.”

For ytterligere informasjon, kontakt:

Brynjulf Freberg – pressekontakt Sargas                        Henrik Fleischer – adm. dir. Sargas
(+47) 90663646                                                            (+47) 91344360
bfreberg@kreabgavinanderson.com

www.sargas.no

Tags:

Dokumenter og linker