Teknologi for CO2-fangst patenteres i USA: Norske Sargas vinner frem med løsning for kull og gass

(Oslo, 8. oktober 2007) Det norske selskapet Sargas as blir i disse dager meddelt patent i USA for fanging av CO2 fra kraftproduksjon på fossile brensler som kull og gass. Teknologien fanger 95 prosent CO2, og baserer seg på å sette forbrennings- og fangstprosessen under stort trykk i et anlegg der kraftproduksjon og CO2-fangst er integrert. Patentet innebærer at ingen andre aktører kan benytte teknologien i USA uten etter avtale med Sargas. Selskapet har utviklet teknologien i nært samarbeid med blant andre Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Institutt for Energiteknikk på Kjeller og Siemens. Sammenligningsstudier med konkurrerende løsninger utført etter metodikk utviklet ved amerikanske MIT (Massachusetts Institute of Technology), gir meget positive resultater for Sargas-løsningen teknisk og økonomisk. Det fysiske resultatet av dette samarbeidet er et pilotanlegg for CO2-plassert i kullkraftverket Värtan i Stockholm, som eies av Fortum og Stockholms Stad. Anlegget kjøres nå i gang som det første i verden for CO2-fangst fra et fullskala kullkraftverk.

- Patentrettighetene bekrefter troverdigheten i vår teknologi og åpner for store kommersielle muligheter for Sargas og verdens byggere av kraftverk. Det planlegges bygging av flere hundre kullkraftverk verden over i årene som kommer, understreker selskapets administrerende direktør Henrik Fleischer.

Verdens første CO2-frie kullkraftverk på Husnes
Sargas arbeider sammen med Tinfos, Sør-Norge Aluminium (Hydro/Alcan) og Eramet Norge (den franske stat) om etableringen av et 400MWh kullkraftverk med full CO2- og NOx-fangst på Husnes i Kvinnherad kommune i Hordaland. Verdens første fullskala kullkraftverk med CO2-fangst skal levere 3000 GWh rimelig elkraft årlig, og bidra til å sikre videre produksjon av aluminium, jernlegeringer, titan og sink på Vest- og Sørlandet.

Stor pågang fra kullkraftprodusenter verden over
Sargas har stor pågang fra kullkraftprodusenter verden over. Ikke minst fra USA, Kina og en rekke utviklingsland, da kull er betydelig rimeligere enn gass som brennstoff for el-produksjon. Kull danner i dag grunnlaget for rundt 40 prosent av verdens kraftproduksjon, og verdens kullforekomster er langt større forekomstene av gass. Alle analyser konkluderer med at kull vil være den største enkeltkilden til ikke-nukleær kraftproduksjon også i overskuelig fremtid. Økonomisk håndterlig CO2-fangst av kullkraftproduksjon er derfor avgjørende for å vinne kampen mot CO2-forurensning.

Patenter i Russland og Kina – Europa kommer
Fra før er selskapet blitt tildelt tilsvarende patenter i Russland og Kina. Patenteringsprosessen er kommet langt også for Europas del, og selskapet arbeider med tilsvarende rettigheter for Japan og Canada.

Abonner