Først i Europa med infrarød avisning

SAS Ground Services Norway AS (SGS Norge) er den første bakkeoperatøren i Europa som skal teste bruken av infrarød avisning på fly. I disse dager rigges det opp en hangar for infrarød avisning på Oslo Lufthavn.

SGS Norge skal sammen med Radiant og Oslo Lufthavn AS teste ut bruk av infrarøde varmebølger for å avise fly. Fly som avises med denne metoden kjører gjennom en spesialbygget hangar der varmebølger gjør at snø og is fjernes. Ved infrarød avising reduseres utslipp av kjemikaliet glykol med ca 70%. – Det er en del av vår strategi å teste nye produkter innenfor levering av bakketjenestene, slik at vi kan tilby flyselskapene mer effektive, økonomiske og miljøvennlige produkter i fremtiden, sier administrerende direktør i SGS Norge, Ola H. Strand. Avisningshangaren forventes å tas i bruk for testing ved årsskiftet og vil fungere som et supplement til ordinær avisning resten av vintersesongen. – Oslo Lufthavn, som en moderne flyplass, finner det naturlig å tilpasse seg nytenkningen hos våre kunder. Vi er positive til at den nye metoden reduserer kjemikalieutslipp på lufthavnen og dermed er et verdifullt bidrag til vårt arbeid med ivaretakelse av miljøet på flyplassen, sier Nic Nilsen, administrerende direktør i Oslo Lufthavn AS. – Med god erfaring fra USA, ser vi frem til å starte opp med infrarød avisning i Europa, og er vi glad for at SGS Norge og Oslo Lufthavn er positive til å ta den nye metoden i bruk, sier Svein Utkilen, Radiant. For yterligere informasjon kan du ta kontakt med: Ola H. Strand, administrerende direktør i SGS Norge, på tlf. +47 95 71 80 42, mail ola-henrik.strand@sas.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker