Offisiell åpning av Europas første infrarøde avisningshangar

SAS Ground Services Norway AS (SGS Norge) åpner i dag offisielt Europas første infrarøde avisningshangaren på Oslo Lufthavn. Åpningen foretas av samferdselsminister Liv Signe Navarsete. SGS Norge skal sammen med Oslo Lufthavn AS og Radiant teste bruk av infrarøde varmebølger for å avise fly. SGS Norge er den første bakkeoperatøren og Oslo Lufthavn den første flyplassen i Europa som tar i bruk denne metoden. Fly som avises slik kjører gjennom en spesialbygget hangar der varmebølger fjerner snø og is. Ved infrarød avising reduseres utslipp av kjemikaliet glykol med om lag 70 prosent. – Vi vil tilby flyselskapene mer effektive, økonomiske og miljøvennlige tjenester i fremtiden, sier administrerende direktør i SGS Norge, Ola H. Strand. Avisningshangaren skal nå testes og den vil fungere som et supplement til ordinær avisning resten av vintersesongen. – Oslo Lufthavn, som en moderne flyplass, tilpasser seg nytenkningen hos våre kunder. Vi er positive til at den nye metoden reduserer kjemikalieutslipp og dermed er et verdifullt bidrag til ivaretakelse av miljøet på flyplassen, sier Nic Nilsen, administrerende direktør i Oslo Lufthavn AS. – Med god erfaring fra USA, ser vi frem til å starte opp med infrarød avisning i Europa. Vi er glad for at SGS Norge og Oslo Lufthavn er positive til å teste metoden, sier administrerende direktør Svein Utkilen i Radiant Europe.

Abonner

Dokumenter og linker