Verdens første fullautomatiserede bagasjeanlegg på Københavns Lufthavn

Københavns lufthavn er først ut i verden med et bagasjehåndteringsanlegg, som laster bagasjen fra sjekk-inn til plassering i flyet uten manuell håndtering.

SAS Ground Services (SGS), Københavns Lufthavne A/S (CPH), FKI Logistex og CPH Design A/S har jobbet tett sammen for å automatisere bagasjehåndteringen. En velfungerende prototype er patentert av CPH og SGS. Genialiteten ligger i enkeltheten – det er snakk om kjent teknologi satt sammen på en ny måte.

Ved årsskiftet 2007-2008 forventes det at 12 anlegg er i drift i tillegg til en avlesningsfunksjon av bagasjen. Anlegget vil inngå som en del av lufthavnens sentrale infrastruktur, og bli tilgjengelig for alle groundhandlere som opererer på Københavns lufthavn.

Systemet effektiviserer arbeidsprosessen og vil forbedre arbeidsmiljøet.

– Belastningen reduseres for den enkelte medarbeider, og hos oss har involveringen av medarbeiderne vært avgjørende. Det nye anlegget er et resultat av spisskompetanse satt i system, der SGS har bidratt med praktisk "knowhow", uttaler Steen Neuchs, Director Air- & Landside Operations i SAS Ground Services Denmark.

Konseptet er utarbeidet av designfirmaet CPH Design A/S. ”I en årrekke har vi utviklet systemer, som effektiviserer og forbedrer arbeidsmiljøet. Dette prosjektet er spesielt positivt fordi det har blitt til i tett samarbeid med de daglige brukerne”, sier administrerende direktør Lars Thøgersen i CPH Design A/S.

Systemet gir fordeler i forhold til de sikkerhetsreglene lufthavnen er underlagt. Bagasjeanleggets vogner skaper forutsetning for økt sikkerhet ved at pakkingen foregår med utgangspunkt i bagasjens strekkode. Slik vet man hvor i flyets lasterom bagasjen er plassert. Når passasjerer ikke møter opp, kan bagasjen raskt fjernes.

Bagasjen pakkes optimalt i de nye vognene og disse tømmes automatisk i flyet. De nye vognene beskytter også bagasjen mot snø og regn.

– Vi har store forventninger til utbredelsen på verdensbasis. Bagasjeanlegget er med på å posisjonere Københavns lufthavn som en av verdens mest innovative. Fullautomatiseringen av bagasjehåndteringen vil øke kapasiteten, som igjen er med på å sikre lufthavnen en fremtid, sier administrerende direktør, Niels Boserup i Københavns Lufthavne A/S.

Dokumenter og linker