Sarbanes-Oxley loven - er norske toppledere forberedt?

Sarbanes-Oxley loven - er norske toppledere forberedt? (Oslo 30. oktober 2003) -- SAS Institute har utviklet en ny programvare som gjør det enklere for børsnoterte selskaper å overholde den amerikanske Sarbanes-Oxley loven. Loven plasserer et personlig ansvar hos topplederen for at regnskapene er korrekte og kan etterprøves. Brudd kan staffes med bøter på USD 5 millioner og fengsel inntil 20 år. Sarbanes-Oxley loven trådte i kraft i juli 2002, og kom som en reaksjon på finansskandalene i USA. Loven gjelder for alle selskaper som er børsnotert i USA og gir øverste leder i et selskap et personlig ansvar for at regnskapene er korrekte. Loven krever også at topplederen jevnlig bekrefter offentlig at regnskapene er komplette og ikke inneholder usannheter. "Denne loven er viktig for alle selskaper som er børsnotert i USA, uavhengig av hvilket land de kommer fra. I alt 13 norske selskaper er børsnotert i USA, og ledelsen er nå personlig ansvarlig for at regnskapene er korrekte. Dette er en viktig endring, og legger et stort ansvar hos ledelsen for at alt gjøres riktig og kan etterprøves" sier administrerende direktør i SAS Frank Møllerop. Den nye programvareløsningen fra SAS er spesielt utviklet med tanke de kravene Sarbanes-Oxley loven stiller til børsnoterte selskaper om åpenhet og ansvar. Det er et verktøy for datainnsamling som gjør ledelse og regnskapsavdeling raskere i stand til å få bekreftet at regnskapene er korrekte, og at arbeidsprosessene kan dokumenteres. Programvaren er også fleksibel nok til å kunne håndtere stadig nye krav til rapportering og åpenhet. "Løsningen gjør selskaper i stand til å måle effektiviteten av de interne kontrollsystemene, bekrefte at regnskapene stemmer og oppnå den åpenheten Sarbanes-Oxley krever. Markedet belønner i stadig større grad åpenhet og gode kontrollrutiner, og denne programvaren bidrar til at markedet kan være trygg på at informasjonen de får er korrekt," sier Møllerop. Om SAS SAS Institute er verdensledende leverandør av løsninger for Business Intelligence. Løsninger fra SAS brukes til å utvikle mer lønnsomme relasjoner med kunder og leverandører, til å skaffe bedre og mer korrekt grunnlag for å ta riktige strategiske beslutninger - og til å drive virksomheter fremover. SAS er den eneste leverandøren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og løsninger for Business og Analytical Intelligence, slik at kunden får ny, overordnet innsikt ut av sine enorme datamengder. I mer enn 25 år har SAS gitt sine kunder verden over The Power to Know. SAS er verdens største privateide IT-selskap med 9.000 ansatte og 39.000 kunder i 117 land. SAS Institute AS ble etablert i Norge i 1986 og har i dag 60 medarbeidere. På kundelisten står bl.a. NetCom, Telenor, DnB, Nordea, Sparebank 1, Gjensidige Nor, If, Skattedirektoratet, Rikstrygdeverket, ConocoPhillips, Posten, Statistisk Sentralbyrå, samt en rekke sykehus, kommuner og aktører innen industri og handel. For ytterligere informasjon: SAS Institute Frank Møllerop, adm. dir. E-mail: frank.mollerop@nor.sas.com Mobiltlf: 23 08 30 50 /92 60 53 86 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT01030/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker