Braathens-overskudd på 321 mill for perioden januar - september

Fornebu, 2. november 2004 Braathens-overskudd på 321 mill. for perioden januar - september Braathens leverte et overskudd før skatt og poster av éngangskarakter på 321 millioner kroner for perioden januar - september i år, en forbedring på 210 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultatet er ett av de beste noensinne for selskapet. For tredje kvartal isolert sett hadde Braathens et resultat før poster av éngangskarakter på 98 millioner kroner. Året før var resultatet på 104 millioner kroner. I poster av éngangskarakter inngår et bokført tap på 133 millioner kroner ved salg og tilbakeleie av tre fly i september. Den foreliggende kvartalsrapporten er den siste som presenteres for Braathens alene, mens tallene for Scandinavian Airlines i Norge er konsolidert i rapporten for SAS-konsernet. Fra nå av vil kvartalsresultatene avspeile utviklingen i det nye selskapet SAS Braathens, som ble en juridisk enhet i slutten av september. Totalt transporterte Braathens i overkant av 3,4 millioner passasjerer i ni-måneders perioden, en økning på 250.000 passasjerer i forhold til fjoråret. Uttrykt i betalte passasjerkilometer (RPK) var veksten i rutetrafikken på 13,9 prosent, kapasiteten (ASK) økte med 5,2 prosent, og kabinfaktoren ble forbedret med 4,9 prosentenheter til 64,1 prosent. Den positive utviklingen skyldes opprettelse av et antall nye utenlandsruter og flere passasjerer både innenlands og internasjonalt. I Norge økte markedet, målt i antall passasjerer, med 7,8 prosent i perioden januar - september. -- Jeg er meget tilfreds med resultat- og trafikkutviklingen for Braathens, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens. - La meg også legge til at virkningene av tiltaksprogrammet Turnaround 2005 har begynt å slå tydelig inn hos Scandinavian Airlines i Norge. SAS Braathens har blitt godt mottatt i det norske markedet, og det synes jeg er inspirerende. De samlede passasjerinntektene for Braathens i ni-måneders perioden ble 3.560 millioner kroner, mot 3.504 millioner kroner i fjor. Resultatet før avskrivninger og leasingkostnader, EBITDAR, økte med 221 millioner kroner til 860 millioner. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak det pågående kostnadsforbedringsprogrammet, som også førte til at enhetskostnaden ble redusert med 8,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2003. Enhetsinntekten, eller yield, gikk ned 10,8 prosent som følge av økt produksjon på de lengste rutene, endrede priser og forsterket konkurranse, både i Norge og på rutene til og fra utlandet. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Knut Løvstuhagen, senior informasjonsrådgiver SAS Braathens, tlf. 67 59 71 76 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/02/20041102BIT00030/wkr0001.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker