Braathens styrker sin konkurransekraft ytterligere

Braathens styrker sin konkurransekraft ytterligere Ved presentasjonen av SAS-konsernets tredje kvartalsrapport ble Braathens' tiltak innen lønnsomhetsprogrammet Turnaround 2005 oppgitt til 500 millioner SEK. Disse tiltakene er under implementering. På et styremøte i Braathens i dag, er det besluttet ytterligere tiltak for 500 MSEK, hvilket gjør at de totale kostnadsbesparelsene i programmet beløper seg til 1 000 MSEK. De nye kostnadsreduksjonene vil ytterligere forsterke Braathens' konkurransekraft i forhold til lavkost-konkurrentene på det norske markedet. Braathens legger med dette grunnlaget for å konkurrere på de prisnivåer som gjelder i markedet både i dag og i tiden framover, og med en tilfredsstillende lønnsomhet. Effektene av de nye tiltakene i Braathens vil i hovedsak bli tatt ut i 2004, og delvis i 2005. Dette gir en full effekt fra 2006. Samtlige flyselskaper i SAS-konsernet gjennomfører for tiden tiltak som skal sikre en sterk posisjon i de ulike markedene med konkurransedyktige priser. Braathens og Scandinavian Airlines har gjennomført flere prisreduksjoner som et resultat av sine kostnadsforbedringer. Med de nye tiltakene vil Braathens oppnå en enhetskostnad på 60 øre (norske) per produsert setekilometer (ASK). I motsetning til de rene lavkostselskapene opprettholder Braathens en del serviceelementer som gjennomgående priser, gjennomgående innsjekking, bagasjetransfer og interlining med andre flyselskaper. Disse serviceelementer er viktige for alle de passasjerer som reiser over flere strekninger. Med en enhetskostnad på 60 øre pr. setekilomenter (ASK) har Braathens et kostnadsnivå som er fullt ut konkurransedyktig med både norske og internasjonale lavkostselskaper, og styrker Braathens' konkurransekraft ytterligere i forhold til andre aktører. Sammenlignet med dagens enhetskostnad på 76 øre, innebærer dette en enhetskostnadssenking på rundt 20 prosent. Det er et flyselskaps enhetskostnader som bestemmer konkurransekraft, prisnivå og lønnsomhet. De ytterligere tiltakene som nå er besluttet gjennomført i Braathens omfatter et bredt antall aktiviteter, som for eksempel økt produktivitet når det gjelder utnyttelse av flyparken, piloter, kabinbesetning og administrasjon. Braathens vil også fokusere på økt internettsalg og billettløs reising. Programmet omfatter forbedringer og effektiviseringer i alle deler av Braathens organisasjon. - De nye tiltakene vil gi Braathens en betydelig sterkere konkurransekraft, og styrke Braathens posisjon i det norske markedet som en effektiv og billig leverandør av reiser både innenlands og til Syd- Europa, men med et serviceprodukt lavkostselskaper ikke leverer, sier administrerende direktør Knut A. Solberg i Braathens. - Vi har registrert at vår største konkurrent på norsk innenriks via media til stadighet omtaler Braathens, og dessuten påstår at det er et betydelig kostnadsgap i 2003, og at dette gapet skal bli større i framtiden. Dette er ikke korrekt. Braathens har i år en enhetskostnad som er i nivå med det Norwegian har oppgitt som sin enhetskostnad i 2003. Med de nye tiltakene skal vi kunne måle oss mot hvem det skal være i framtiden, sier Solberg. For å redegjøre for de nye planene, inviterer Braathens til en pressekonferanse i dag, mandag 8. desember kl.15.00 på Radisson SAS Park Hotel på Fornebu. I tillegg til Braathens' ledelse vil styreleder i Braathens, visekonsernsjef i SAS-konsernet Gunnar Reitan, være til stede på konferansen. SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00380/wkr0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker