Delårsrapport Januar - Juni 2001

Delårsrapport Januar - Juni 2001 · Svakere økonomisk vekst og etterspørsel på de viktigste markedene er hovedårsaker til at SAS har hatt et svakt resultat i andre kvartal. · Omsetningen økte med 12,7% til 25 948 MSEK. · Avsetning for EU-kommisjonens bøtlegging av SAS på 39,375 MEUR er gjort for hele beløpet. · Resultat før avskrivninger og kostnader for flyleasing (EBITDAR) økte første halvår med 10,6% til 2 555 (2 310) MSEK. · Resultatet før skatt er 220 (765) MSEK. Andre kvartal var 180 (1 055) MSEK. · Resultat per aksje for halvåret er for SAS AB konsernet 0,86 (3,34) SEK og egenkapital per aksje er 103,20 (96,16) SEK. · I utsiktene som ble gitt i rapporten for første kvartal 2001, forventet konsernet å oppnå et vesentlig bedre resultat før skatt, eksklusive salgsgevinster, for år 2001, sammenlignet med foregående år. Som følge av det svake resultatet i andre kvartal samt usikkerheten i trafikk- og inntektsiden for andre halvår, forventes nå SAS AB konsernets resultat før skatt, eksklusive salgsgevinster, å bli på samme nivå som foregående år, det vil si 1 200 MSEK. · Delårsrapporten er ikke revidert. Hele rapporten er tilgjengelig på www.sas.se SAS AB KONSERNET Ny konsernstruktur Styrene i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA samt SAS Sverige AB initierte i 1999 gjennom sine respektive styreledere en diskusjon med den danske, norske og svenske staten om behov for å forandre SAS' legale struktur. Målet med forandringen var å skape en felles SAS-aksje. Den 8. mai 2001 gav SAS AB, et nydannet svensk selskap, tre parallelle, offentlige tilbud til aksjeeierne i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB om å bytte sine aksjer mot samme antall nyemitterte aksjer i SAS AB. Den 28. juni 2001 meddelte SAS AB at tilbudet til aksjeeierne i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB hadde blitt akseptert av aksjeeierne som representerte over 90% av aksjene i hvert av selskapene. Da vilkårene for tilbudet for øvrig var oppfylt har styret for SAS AB besluttet å sluttføre tilbudsprosessen. Den nye felles aksjen ble handlet gjennom BTA/interimsbevis på Københavns Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmsbørsen fra og med 29. juni 2001. Første dag for notering og handel med aksjer i SAS AB var 6. juli 2001. Pliktige tilbud i Danmark og Norge har blitt gitt og tilbudet i Sverige er forlenget til 17. august 2001. Styret for SAS AB har begjært avnotering og tvangsinnløsning av utestående aksjer i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB. Etter at tilbudet er oppfylt og akseptert i sin helhet kommer den danske, norske respektive svenske stat til å eie 14,3%, 14,3% respektive 21,4% av aksjene i SAS AB. De resterende 50% av aksjene blir eiet av private interesser. Eierstruktur etter tilbudene Private interesser Den danske stat Den norske stat Den svenske stat 50% 14,3% 14,3% 21,4% SAS AB VIKTIGE HENDELSER I FØRSTE HALVÅR FØRSTE KVARTAL 2001 · SAS undertegnet avtale med Telia og Tenzing Communications Inc., om å teste Tenzings kommunikasjonssystem for trådløs internettilslutning ombord i flyene. · Markedsdomstolen besluttet at EuroBonus-poeng som er inntjent på konkurranesutsatte innenriksruter i Sverige ikke kan nyttes til bruk av bonusuttak. ANDRE KVARTAL 2001 · SAS' fraktvirksomhet, SAS Cargo, etableres som selvstendig aksjeselskap. · Aksjeeierne i SAS' tre morselskap ble tilbudt å bytte sine aksjer mot samme antall nyemitterte aksjer i SAS AB, det nydannede holdingselskapet for det skandinaviske SAS-konsernet med sete i Stockholm. · Jørgen Lindegaard tiltrådte den 8. mai 2001 som administrerende direktør og konsernsjef. Han offentliggjorde samtidig en ny struktur og organisasjon for SAS. · SAS EuroBonus fikk utmerkelsen Freddie Award for femte år på rad. · SAS offentliggjorde i forståelse med norske Braathens hovedeiere målet om å erverve Braathens flyvirksomhet, eksklusive Malmø Aviation, for 1 127 MNOK. · Den nye felles aksjen ble handlet gjennom BTA/interimsbevis på Københavns Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmsbørsen fra og med 29. juni 2001. Første dag for notering og handel med aksjer i SAS AB var 6. juli 2001. · ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/08/20010808BIT00650/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/08/20010808BIT00650/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker