FORSLAG OM EN FELLES SAS-AKSJE, SAS AB

FORSLAG OM EN FELLES SAS-AKSJE, SAS AB Siden 1999 har SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB ("Morselskapene") ved sine styreledere ført en diskusjon med de tre skandinaviske statene som eiere i SAS, om behovet for å endre SAS' juridiske struktur med det formål å skape en felles aksje. Som konsekvens av disse diskusjoner og gjennomførte utredninger om aspektene ved en felles aksje, har SAS til hensikt å tilby aksjeeierne i Morselskapene å bytte sine aksjer mot samme antall nyemitterte aksjer i SAS AB, et nystiftet holdingselskap for det skandinaviske SAS-konsernet med sete i Stockholm. Det tenkte bytteforholdet 1:1 baseres på detaljerte analyser av historiske forskjeller i Morselskapenes markedsverdier samt de fundamentale verdiforskjellene mellom morselskapene, der man har tatt hensyn til nåværende forskjeller i likvide midler samt forskjeller i forventede, framtidige skattebetalinger. Det tenkte bytteforholdet støttes av vurderinger fra investeringsbankene UBS Warburg og Morgan Stanley Dean Witter, som er gjort på oppdrag av styrene i morselskapene. På bakgrunn av det ovenstående, har regjeringene i Danmark, Norge og Sverige i dag framlagt forslag om etableringen av en felles SAS-aksje. Den danske, norske og svenske staten eier 50 prosent av aksjene i de respektive Morselskaper. Den foreslåtte endringen i aksjestrukturen vil ikke innebære noen endring i de tre statenes samlede eierskap i SAS. Etableringen av en felles aksje vil ikke påvirke den operative virksomheten i SAS, fordi denne fortsatt i hovedsak vil bli drevet av SAS-konsortiet. Hensikten er å notere den felles SAS-aksjen på Københavns Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmsbörsen. Jan Stenberg, administrerende direktør i SAS kommenterer: "Det er meget positivt for SAS og SAS' aksjeeiere at regjeringene har foreslått støtte til etableringen av en felles SAS-aksje. Én aksje forventes å øke likviditeten i aksjen og synligheten i kapitalmarkedene, øke mulighetene til å delta i forretninger av strukturell art, forbedre forutsetningene for å innføre insentiv-programmer, samt muliggjøre en mer effektiv beslutningsstruktur. Samlet sett øker dette SAS' konkurransekraft og framtidige ekspansjonsmuligheter." Tilbudet til samtlige aksjeeiere i morselskapene om etableringen av en felles SAS-aksje forventes å kunne gis av SAS AB den 8.mai 2001, i forbindelse med offentliggjøringen av SAS' resultat for første kvartal 2001. ArosMaizels er rådgiver for SAS i forbindelse med etableringen av en felles aksje. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jan Stenberg, administrerende direktør + 46 8 797 1361 Gunnar Reitan, viseadm. direktør og finansdirektør + 46 8 797 2844 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/20/20010420BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/20/20010420BIT00300/bit0001.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker