Konkurransetilsynet godkjenner at SAS kjøper Braathens

Konkurransetilsynet godkjenner at SAS kjøper Braathens: - En av flere avtalte forutsetninger for at transaksjonen kan gjennomføres er nå oppfylt Konkurransetilsynet (KT) har i dag kunngjort at de godkjenner SAS' kjøp av Braathens. SAS registrerer samtidig at KT på nåværende tidspunkt ikke griper inn mot bonusordninger, storkundeavtaler eller agentavtaler. Øvrige forutsetninger i avtalen med Braathens majoritetseiere Det må understrekes at avtalen mellom Braathens' majoritetseiere og SAS inneholder en rekke vilkår i tillegg til forutsetningene om myndighetenes godkjennelse. Slike vilkår er vanlige i avtaler som dette, og er blant annet knyttet til Braathens' økonomiske status og visse juridiske forhold. Øvrige forutsetninger, som blant annet omfatter at minst 90 prosent av aksjonærene i Braathens aksepterer budet og at transaksjonen kan fullføres innen 31. desember i år, må også være på plass før transaksjonen kan gjennomføres. Det er i dag uklart om forutsetningene og vilkårene i avtalen er eller vil bli oppfylt. Dette skal det i den nærmeste perioden bringes klarhet i. Store utfordringer for bransjen SAS har vært og er av den oppfatning at det er nødvendig med en konsolidering for å trygge og styrke det norske luftfartssystemet, og dermed sikre norsk luftfart tilfredsstillende rammevilkår og konkurransekraft internasjonalt. De tragiske hendelser 11.september i år har ytterligere forsterket behovet for en slik styrking. Det er samtidig nødvendig å være klar over at situasjonen i luftfarten i dag er dramatisk endret i forhold til i mai da avtalen ble inngått. Hele luftfartsbransjen står overfor meget store utfordringer, og enkelte selskaper befinner seg allerede i akutte, økonomiske problemer. De norske flyselskapene er ikke fritatt for tilsvarende utfordringer. SAS har allerede kuttet sin produksjon med 12 prosent, fristilt 16 fly og får en reduksjon på rundt 1000 årsverk. I tillegg gjennomføres andre, omfattende tiltak for å bedre resultatene. SAS vil nå konsentrere seg om den videre prosessen som vil bestå i å få en avklaring på samtlige forutsetninger og vilkår som må være oppfylt for at transaksjonen kan gjennomføres i tråd med avtalen. For ytterligere informasjon: Norge: Visekonsernsjef i SAS Gruppen, Gunnar Reitan, tlf. +46 70 997 28 44 (e. kl.13.00) Direktør norsk innenriks, Johnny Skoglund, tlf. +47 95 71 63 80 Informasjonsdirektør i Norge, Simen Revold, tlf. +47 95 71 63 10 Sverige: Visekonsernsjef Marie Ehrling, tlf. +46 70 997 21 56 Konserndirekør informasjon, Henry Sténson, tlf. +46 70 997 14 55 Danmark: Informasjonssjef, Troels Rasmussen, tlf. +45 23 22 46 75 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00700/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00700/bit0001.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker