Norske piloter sier et klart ja til avtale

Pilotene i Scandinavian Airlines Norge og Braathens AS har ved uravstemning gitt sin klare flertallstilslutning til en ny pilotavtale med SAS Braathens. Dermed iverksettes med øyeblikkelig virkning virksomhetsoverdragelse av i alt 800 piloter til det nye selskapet. Den nye pilotavtalen baner samtidig veien for at 1.500 kabinansatte også kan overføres til SAS Braathens fra samme tidspunkt. - Dette er et historisk øyeblikk, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens. – I dag fullfører vi integrasjonen av Scandinavian Airlines i Norge og Braathens inn i SAS Braathens. Fra og med i morgen 1. januar er SAS Braathens en fullverdig organisasjon med også piloter og kabinansatte på plass. Det var en massiv oppslutning om uravstemningen blant pilotene i Norge. Nå kan SAS Braathens fokusere helt og holdent på rollen med å drive et effektivt og konkurransedyktig norsk flyselskap. Den nye pilotavtalen er ikke kostnadsdrivende for SAS Braathens. Tvert i mot innebærer den betydelige effektiviseringsgevinster. - Vi tar det beste fra begge selskapene, sier Petter Jansen. – Det vil nå bli opprettet en felles, norsk ansiennitetsliste for alle pilotene i SAS Braathens, mens de tidligere Scandinavian Airlines-flygerne dessuten vil tilhøre den felles-skandinaviske SAS-listen. Ingen mister jobben som følge av avtalen, og ingen degraderinger vil skje. Den omforente pilotavtalen betyr også en harmonisering av lønns- og arbeidsbetingelser mellom de to pilotgruppene som nå integreres. Den nye pilotavtalen innebærer videre at SAS Braathens får sin egen driftstillatelse fra luftfartsmyndighetene, et såkalt AOC som kan tas i bruk i mars 2005. De første "blandede" besetningene vil være trent på den nye driftstillatelsen i april, og vil dermed kunne bemanne de samme flyene. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Knut Løvstuhagen, senior informasjonsrådgiver, SAS Braathens, tlf. 48 21 50 05 SAS Braathens kommunikasjonsavdeling

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker