Ny konsernstruktur og ledelse i SAS

Ny konsernstruktur og ledelse i SAS SAS' administrerende direktør og konsernsjef Jørgen Lindegaard presenterte i forbindelse med sin tiltredelse den 8.mai hovedtrekkene i en ny konsernstruktur og ledelsesorganisasjon for SAS Gruppen. Bakgrunnen for organisasjonsendringen er de delvis nye krav til et samlet og vel koordinert forretnings- og markedsutviklingsarbeid som SAS' planlagte ekspansjon i løpet av de nærmeste fem år stiller. Den nye organisasjonen skal bidra ytterligere til å oppnå en effektiv salgsvirksomhet som kan generere volumer ut over markedets vekst, å styrke varemerket, skape et effektivt trafikksystem i forhold til pris, rutetilbud og kvalitet, forbedre service, effektivitet og kvalitet - og dermed forbedre lønnsomhet og aksjeeierverdi. - Flyindustrien er fortsatt i kraftig endring, og en fleksibel organisasjon med evne til raske endringer er nødvendig for å kunne tilpasse seg nye forutsetninger, sier Jørgen Lindegaard. - Samtidig med at vi nå øker graden av selvstendighet i våre ulike enheter for å oppnå forretningsmessighet og resultatansvar, organiserer vi oss for å oppnå et felles helhetssyn og en samlet styring og ledelse av SAS Gruppen. Struktur- og organisasjonsendringen innebærer i korthet: * Alle virksomheter i SAS Gruppen organiseres i områdene Airline Commercial, Airline Operations, Affiliated Airline Businesses, Non- Airline Businesses samt Corporate Functions og Support Services. * En ny og mindre konsernledelse med totalt seks medlemmer etableres med ansvar for hele SAS Gruppens strategier og virksomhet. Ansvaret for flyselskapet deles i konsernledelsen opp i Airline Commercial med Vagn Sørensen som ansvarlig, og Airline Operations som Marie Ehrling har ansvaret for. Til disse knyttes ni selvstendige enheter som til sammen utgjør flyselskapet. De seks medlemmene i SAS Gruppens konsernledelse er Jørgen Lindegaard, administrerende direktør og konsernsjef Vagn Sørensen, visekonsernsjef og ansvarlig for Airline Commercial Marie Ehrling, visekonsernsjef og ansvarlig for Airline Operation Gunnar Reitan, visekonsernsjef og finansdirektør (CFO) Bernhard Rikardsen, konserndirektør og ansvarlig for Human Resources Henry Sténson, konserndirektør og ansvarlig for Communications Marie Ehrling er dessuten Accountable Manager for SAS Airline, med ansvar for at den operative flyvirksomheten utøves i henhold til luftfartsmyndighetenes og SAS' fastlagte regelverk. For å opprettholde en tett relasjon mellom SAS Gruppen og de tre skandinaviske land, har Vagn Sørensen i Danmark, Gunnar Reitan i Norge og Marie Ehrling i Sverige et spesielt ansvar for å representere SAS Gruppen. Blant de områder som for tiden primært vil bli fokusert og prioritert i den strategiske planleggingen er konsernstrategi, aksjeeierverdi, kundetilfredshet, operasjonell kvalitet, varemerke og identitet, medarbeidere og kompetanseutvikling, samt kommunikasjon og samfunnskontakt. Organisasjonsendringen, som er forhandlet med de berørte ansattes representanter, trer i kraft med umiddelbar virkning. Omorganiseringen antas å innebære at en mindre overtallighet oppstår primært innen hovedkontorfunksjonene, men denne vil ikke føre til noen varsler om oppsigelse. - SAS befinner seg i en viktig og dynamisk fase der vi har behov for å konsentrere ressurser og oppmerksomhet om vår forretningsutvikling og ekspansjon, sier Jørgen Lindegaard. - Jeg er derfor glad for raskt å kunne etablere struktur- og ledelsesformer som jeg mener vil gi økt slagkraft og konkurransekraft. Jeg ser fram til, sammen med medarbeidere og ledelse, å ivareta det potensialet SAS har for å utvikles til et enda mer attraktivt flyselskap, både for medarbeidere, kunder og aksjeeiere. For mer informasjon, kontakt: Gunnar Reitan, visekonsernsjef og finansdirektør (CFO) +46 8 797 28 44 Simen Revold, informasjionssjef SAS Norge +47 67 59 63 10 Organisjonsskjema finnes på: https://www.scandinavian.net/company/newsfacts/press/latest.asp SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00970/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00970/bit0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker