Ny undersøkelse viser at kroppsspråket er viktig når man gjør forretninger

Ny undersøkelse viser at kroppsspråket er viktig når man gjør forretninger Det personlige møtet er viktig når man skal gjøre forretninger, ikke minst for å kunne se kroppsspråket på den man møter. Dette framgår tydelig i en ny undersøkelse som er gjennomført av Norsk Gallup Institutt på oppdrag fra SAS. 1000 norske forretningskvinner og -menn er intervjuet om det personlige møtets betydning for forretningene. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført i Danmark og Sverige. - Undersøkelsen viser at syv av ti forretningskvinner og -menn synes det er veldig viktig å møte den man gjør forretninger med. Når man erstatter det personlige møtet med alternativ teknikk kan man ikke se kroppsspråket og andre reaksjoner hos den man gjør forretninger med og det er vanskelig å bedømme om folk forstår hva man snakker om. Det opplyser nesten halvparten av de som er spurt. "Her merkes et tydelig skille mellom ulike yrkesgrupper, sjefer og selgere synes i større utstrekning enn andre kategorier at det personlige møtet er viktig for å få en vellykket forretningsrelasjon", sier Odd Abrahamsen i Norsk Gallup Institutt. Et resultat som går på tvers av felles forestillinger er at menn i større utstrekning enn kvinner verdsetter det personlige møtet når de gjør forretninger. Menn synes også at det er vanskeligere å få et tillitsfullt forhold til noen de aldri har møtt sammenliknet med sine kvinnelige kollegaer. Mange mener at de trenger å reise mer for å kunne gjøre jobben sin bedre. Nesten hver tredje oppgir at dette kanskje skyldes at man har innsett sammenhengen mellom økt reisevirksomhet og flere og større forretningsavtaler. Av de som økte sin andel reiser, oppgir 8 av 10 at det ledet til flere forretninger. Undersøkelsen er gjennomført blant forretningskvinner og -menn i norske bedrifter med flere enn fem ansatte som reiser ofte i sin jobb og som har en stor andel forretningsmøter. Tilsvarende undersøkelser har blitt gjennomført i Danmark og Sverige. Totalt har 3000 forretningskvinner og -menn latt seg intervjue i Skandinavia. For mer informasjon, ring gjerne: Siv Meisingseth ,Pressetalskvinne SAS, tlf. jobb: 6481 6145, mobil 9571 6145, e-post siv.meisingseth@sas.no Odd Abrahamsen, Norsk Gallup Institutt, tlf. jobb: 2329 1600, mobil 9077 5404, e-post odd.abrahmsen@gallup.no Rapporten i sin helhet finner du på SAS' og Norsk Gallup Institutts hjemmesider: www.sas.no og www.gallup.no INFORMASJONSAVDELINGEN ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/10/20020410BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/10/20020410BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker