Ny undersøkelse viser at nordmenn verdsetter det personlige møtet i forretningsøyemed

Ny undersøkelse viser at nordmenn verdsetter det personlige møtet i forretningsøyemed Nordmenn mener at det personlige møtet er viktig når de gjør forretninger. Det viser en ny undersøkelse som er gjennomført av Norsk Gallup Institutt på vegne av SAS. 1000 norske forretningskvinner og - menn er intervjuet om det personlige møtets betydning i forretningssammenheng. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført i Sverige og Danmark. -Vi finner både likheter og ulikheter når vi sammenligner resultatet fra de tre skandinaviske landene. I Norge er det en større andel som sier at de helt klart har oppnådd flere resultater som følge av økt reisevirksomhet, sammenlignet med Sverige og Danmark. Visse mønstre går igjen i alle land. Det er viktig å kunne se kroppsspråk og signaler som viser at de man snakker med forstår hva man snakker om. Menn verdsetter det personlige møtet høyere enn kvinner, og mener selv at de trenger å reise mer, sier Odd Abrahamsen i Norsk Gallup Institutt. Nordmenn bruker video- og telefonkonferanser i større utstrekning sammenliknet med forretningskvinner- og menn i Sverige og Danmark, mens telefonen i større grad erstatter det personlige møtet i Sverige. De forespurte forretningskvinnene og -mennene reiser, ikke overraskende, mest i sine respektive hjemland. Flere dansker enn nordmenn og svensker reiser til land utenfor Europa. Nordmenn og svensker synes det er like viktig å treffe hverandre, og en annen likhet er at man syns det er viktig å ha møtene i sitt eget land. Svenskene syns det er viktigere å treffe danskene enn motsatt. Danskene er de som synes det personlige møtet er minst viktig når man skal gjøre forretninger. Nordmenn og svensker foretrekker å treffes på kontor eller hotell, mens danskene i større grad gjør forretninger i butikker og på restauranter. Blant svenskene er det også et betydelig større antall som oppgir at de gjør forretninger på messer. Undersøkelsen er gjennomført blant forretningskvinner og -menn i norske bedrifter med mer enn fem ansatte som reiser ofte i forbindelse med jobben og som har en stor andel møter. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført i Sverige og Danmark. Totalt har 3000 forretningskvinner og -menn blitt intervjuet i Skandinavia. For mer informasjon, vennligst kontakt: Siv Meisingseth, Pressetalskvinne SAS, tlf. 6481 6145, mobil 9571 6145 eller e-mail: siv.meisingseth@sas.no Odd Abrahamsen, Norsk Gallup Institutt, tlf. jobb 2329 1600, mobil 9077 5404 eller e-mail: odd.abrahamsen@gallup.no Rapporten i sin helhet finner du på SAS' og Norsk Gallup Institutts hjemmesider: www.sas.no og www.gallup.no INFORMASJONSAVDELINGEN ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/10/20020410BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/10/20020410BIT00310/wkr0002.pdf

Om oss

SAS er Nordens største børsnoterte fly- og reisekonsern og tilbyr flyreiser med utgangspunkt fra Nord-Europa. Scandinavian Airlines flyr internt i Skandinavia og til og fra destinasjoner i Europa, Nord-Amerika og Asia. SAS er medlem og en av grunnleggerne av verdens største flyallianse – Star Alliance – og kan sammen med 27 partnere tilby over 1300 reisemål i 192 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Kontakter

  • Knut Morten Johansen

    Head of Media Relations Norway

  • Pressetelefon for journalister
    +47 64 81 88 00

Abonner

Dokumenter og linker